De cao is voor 2021 en de meeste voorwaarden gaan (terugwerkend) 1 januari 2021 in. Kunt u mij vertellen waarom de aanvulling van de WIEG pas ingaat vanaf 1 september en niet ook op 1 januari?

Het klopt dat we deze specifieke afspraak in laten gaan per 1 september 2021. Een cao is een package-deal tussen werkgever en vakbonden, waarbij afspraken kunnen worden gemaakt die vanaf verschillende data van kracht worden. Er is dus geen absolute relatie tussen de ingangsdatum van de cao (1-1-2021) en eventuele specifieke afspraken over deelonderwerpen. Niet…


Hoe zit het met het aanvullend geboorteverlof?

In de cao zijn afspraken gemaakt om per 1 september de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aan te vullen tot 100% van het salaris (incl. IKB en toelagen) (100% vergoeding). Is daarvoor de geboortedatum van mijn kind, het moment van aanvraag, of het moment van opnemen leidend? Is het zo dat – als ik geboorteverlof opneem…


Heb ik recht op ouderschapsverlof?

Ik zie dat het WIEG verlof nu wordt gecompenseerd tot 100%, maar over het ouderschapsverlof zie ik niks staan. In veel sectoren (commercieel en publiek) kennen ze een (gedeeltelijk) ouderschapsverlof. Is er een kans dat wij dat in de volgende cao ook krijgen? Antwoord: Dat zal aan de orde komen in het paritaire traject voor…