Wat zijn de vergoedingen voor een wachtdienst en waar moet de dienst aan voldoen?

Als je als kraamverzorgende een wachtdienst verricht, ontvang je een vergoeding op basis van onderstaande normen: Maandag t/m vrijdag: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding van € 11,44. Zaterdag-, zondag- en feestdagen: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding van € 17,16. Je werkgever heeft de…


Ben ik verplicht een wachtdienst te werken?

Als je als kraamverzorgende werkt kan je werkgever wachtdiensten aan je opdragen. Een wachtdienst leidt altijd tot vergoeding. Bij een wachtdienst heb je de verplichting om aan de oproep van de kraamzorgorganisatie te voldoen. Je werkgever mag je geen wachtdienst opdragen in de voorgeschreven periodes van onafgebroken rust zoals opgenomen in cao artikel 4.3 lid…