Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per ziektegeval 1 wachtdag op je loon inhouden. Dat betekent dat je de eerste ziektedag niet betaald krijgt. Ben je binnen een maand opnieuw ziek, dan…