Ben ik verplicht na werktijd mijn mail te lezen of te beantwoorden?

Cao-partijen hechten aan een gezonde werk-priv├ębalans. Uitgangspunt is dat de medewerker onbereikbaar is buiten de individueel overeengekomen werktijden(rooster). Als sprake is van bijzondere, urgente omstandigheden, op grond waarvan bereikbaarheid noodzakelijk is, maken medewerker en leidinggevende vooraf afspraken hierover. Medewerkers zijn niet verplicht in hun vrije tijd de communicatie van hun werkgever te volgen. Zie cao…