Mag een werkgever mij verplichten om mijn PLB-uren ieder jaar op te maken?

Nee, dit mag niet. In de cao is bepaald dat het budget aan PLB-uren geen verjaringstermijn kent. Maar, in de cao staat dat je als medewerker:   jaarlijks een plan opstelt over hoe je jouw tegoed aan PLB-uren gaat benutten,   dat je het concept-plan bespreekt in het jaargesprek en vervolgens   dit plan vaststelt met je leidinggevende.  …


Mag mijn werkgever weigeren PLB-uren over te nemen?

In de cao ZKN is bepaald dat bij de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst het budget aan PLB-uren op jouw verzoek wordt overgedragen aan een nieuwe werkgever die lid is van ZKN. De overdracht moet betrekking hebben op ten minste vijftig PLB-tijdsuren. Als jouw nieuwe werkgever geen lid is van ZKN, dan mag deze weigeren om…