Wanneer is er sprake van overwerk volgens de cao?

Gedurende het jaar (de referteperiode) kun je meer of minder werken dan het gemiddeld aantal uur in je arbeidsovereenkomst. In zo’n geval bouw je plus-, en minuren op. De plus en minuren worden aan het eind van het jaar uitbetaald (plusuren) of komen te vervallen (minuren). Overstijgt het aantal gewerkte plusuren aan het eind van…