Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

Als bij uitdiensttreding blijkt dat de medewerker meer heeft gewerkt dan waarvoor hij loon heeft ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag). Aan het einde van de arbeidsovereenkomst resterende minderuren worden bij de eindafrekening verrekend, tenzij deze zijn veroorzaakt door omstandigheden…


Wat gebeurt er met mijn leerrekening als ik uit dienst ga?

Als je uit dienst gaat, blijft het bedrag staan en kun je er nog gebruik van maken totdat het vervalt. Dit gebeurt na vijf jaar. Voorbeeld: Je heb € 300,- opgebouwd en gaat uit dienst. Je hebt twee jaar gespaard. Na vijf jaar na storting gaat de eerste € 150,- vervallen, dus het is belangrijk…