Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

In artikel 4.2 van de cao Retail non-food staat: “Minder gewerkt dan de basisuren: Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de medewerker deze niet in te halen door in de periode erna meer te werken.”…


Wat gebeurt er met mijn leerrekening als ik uit dienst ga?

Als je uit dienst gaat, blijft het bedrag staan en kun je er nog gebruik van maken totdat het vervalt. Dit gebeurt na vijf jaar. Voorbeeld: Je heb € 300,- opgebouwd en gaat uit dienst. Je hebt twee jaar gespaard. Na vijf jaar na storting gaat de eerste € 150,- vervallen, dus het is belangrijk…