Heb ik recht op seniorenuren?

Hierbij zijn de volgende mogelijke situaties van invloed. Hierna volgen de situaties: 1; Je had onder de oude cao (cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 óf cao VGT 2017-2018) recht op seniorendagen of – uren; of 2; Je had onder de oude cao geen seniorendagen of -uren, maar je wil nu minder werken. Gevolg situatie…


Ik heb ouderendagen, wat gaat daarmee gebeuren?

Maak je gebruik van de afspraak over aanpassing van arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid, dan vervallen de ouderendagen. Maak je geen gebruik van deze afspraak, dan worden de bestaande en reeds toegekende seniorendagen bevroren. Dus wat je hebt dat behoud je. Nieuwe medewerkers die na 1 juli 2018 in dienst zijn gekomen hebben…