Heb ik recht op reistijd- en reiskostenvergoeding?

In artikel 23 van de cao ZKN is geregeld dat medewerkers recht hebben op een reiskostenvergoeding van € 0,21-, per kilometer. Als de werkgever de reistijd tussen woning en werkplek betaalt, hoeft hij niet ook een uurloon te betalen gedurende die reis.  


Ik werk standaard in een kledingwinkel die gelegen is in de buurt van mijn woonadres. Echter, regelmatig moet ik ook op andere locaties werken, waardoor ik soms wel 2-4 uur reistijd heb per dag. Heb ik recht op een vergoeding voor deze reistijd?

In de cao RNF is er geen bepaling opgenomen die de werkgever verplicht om de werknemer een vergoeding te betalen voor de gemaakte reistijd. Wel is het raadzaam om na te kijken of er dergelijke afspraken opgenomen zijn in je arbeidsovereenkomst of evt. een personeelshandboek. Als dat niet het geval is, staat het je vrij…