Hoe lang mag de proeftijd bedragen? (artikel 4.1)

Twee maanden: bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, én bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de proeftijd tijdens de looptijd van deze cao twee maanden. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct door de werkgever of door de medewerker worden beëindigd. Er is geen ontslagvergunning vereist en er geldt…


Wat is de opzegtermijn voor een werknemer?

Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van een maand, behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. Let op: Er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit. Voor de werkgever geldt bij ontslag de volgende opzegtermijnen: Hoe lang in dienst Opzegtermijn Minder dan 5 jaar 1…


Wat voor proeftijd mag worden afgesproken?

Er mag alleen een proeftijd worden afgesproken als je bij een nieuwe werkgever gaat werken. Bij het verlengen van een contract, mag geen proeftijd worden afgesproken. Ga je in dienst bij een nieuwe werkgever in de Bloemendetailhandel en krijg je een contract voor onbepaalde tijd? Dan kan een proeftijd overeengekomen worden van maximaal 2 maanden….