Hebben parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden?

Het POB is een vast bedrag voor iedereen, ongeacht schaal en parttimepercentage. Als iedereen recht heeft op maximaal € 2.500,-, , betekent dat dan dat parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden hebben dan fulltimers en mensen met een hoger uurloon? Antwoord: Dat klopt. Deze werknemers hebben dit keer voordeel,…


Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao?

Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao: hoofdstuk 9: … ‘Aandacht voor duurzame inzetbaarheid door te investeren in scholing en ontwikkeling van de ambtenaar staat daarom voorop…’?Antwoord: Voor deze groep (60 jaar of ouder) wordt één doel toegevoegd aan de bestedingsdoelen voor het POB: duurzame inzetbaarheid. Belangrijk is de constatering…


Ik heb een vraag over het vitaliteitsverlof

In de nieuwe cao is geregeld dat maximaal de helft van het POB kan worden omgezet in vitaliteitsverlof (€ 2.500,-). Als een medewerker nog maar € 1.000,- heeft staan in zijn POB, dan kan hij toch maar voor € 500,- vitaliteitsverlof omzetten van zijn POB? Antwoord: We gaan uit van maximaal € 2.500,- per POB-periode…


Hoe werkt de Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)?

De medewerker die 60 jaar of ouder is, kan zijn/haar Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) voor maximaal 50% inzetten om tijd voor vitaliteit te kopen. Hoe werkt dat? Antwoord: Het POB kan, als de oudere (60 jaar of ouder) werknemer dat wil, voor maximaal de helft (POB = € 5.000,- per 5 jaar, dus maximaal € 2.500,-)…