Ik wil mijn PLB-uren gebruiken voor een opleiding. De opleiding kost 1.600. Nu is mijn vraag of ik dit met mijn PLB-uren kan doen. Mijn werkgever geeft aan dat ik maar 30 uur mag inruilen per jaar. Klopt dit?

In artikel 37.2 van de cao ZKN staat het Duurzaam inzetbaarheids-budget geregeld. Je kunt je PLB-uren inzetten voor een toekomstgerichte opleiding of andere acties die jouw duurzame inzetbaarheid ondersteunen. De inzet van PLB-uren gebeurt volgens een vaste staffel:   Het DI-budget bedraagt € 500 per kalenderjaar bij de inzet van 4 PLB uren per kalenderjaar.   Het…


Mag een werkgever mij verplichten om mijn PLB-uren ieder jaar op te maken?

Nee, dit mag niet. In de cao is bepaald dat het budget aan PLB-uren geen verjaringstermijn kent. Maar, in de cao staat dat je als medewerker:   jaarlijks een plan opstelt over hoe je jouw tegoed aan PLB-uren gaat benutten,   dat je het concept-plan bespreekt in het jaargesprek en vervolgens   dit plan vaststelt met je leidinggevende.  …


Mag mijn werkgever weigeren PLB-uren over te nemen?

In de cao ZKN is bepaald dat bij de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst het budget aan PLB-uren op jouw verzoek wordt overgedragen aan een nieuwe werkgever die lid is van ZKN. De overdracht moet betrekking hebben op ten minste vijftig PLB-tijdsuren. Als jouw nieuwe werkgever geen lid is van ZKN, dan mag deze weigeren om…