Hebben parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden?

Het POB is een vast bedrag voor iedereen, ongeacht schaal en parttimepercentage. Als iedereen recht heeft op maximaal € 2.500,-, , betekent dat dan dat parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden hebben dan fulltimers en mensen met een hoger uurloon? Antwoord: Dat klopt. Deze werknemers hebben dit keer voordeel,…


Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao?

Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao: hoofdstuk 9: … ‘Aandacht voor duurzame inzetbaarheid door te investeren in scholing en ontwikkeling van de ambtenaar staat daarom voorop…’?Antwoord: Voor deze groep (60 jaar of ouder) wordt één doel toegevoegd aan de bestedingsdoelen voor het POB: duurzame inzetbaarheid. Belangrijk is de constatering…


Ik heb een vraag over het vitaliteitsverlof

In de nieuwe cao is geregeld dat maximaal de helft van het POB kan worden omgezet in vitaliteitsverlof (€ 2.500,-). Als een medewerker nog maar € 1.000,- heeft staan in zijn POB, dan kan hij toch maar voor € 500,- vitaliteitsverlof omzetten van zijn POB? Antwoord: We gaan uit van maximaal € 2.500,- per POB-periode…


Hoe werkt de Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)?

De medewerker die 60 jaar of ouder is, kan zijn/haar Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) voor maximaal 50% inzetten om tijd voor vitaliteit te kopen. Hoe werkt dat? Antwoord: Het POB kan, als de oudere (60 jaar of ouder) werknemer dat wil, voor maximaal de helft (POB = € 5.000,- per 5 jaar, dus maximaal € 2.500,-)…


Hoe kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling?

Ben je bijvoorbeeld op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst, dan krijg je vanaf 1 januari 2020 een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar als je 16 uur of meer per week werkt. Het budget geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers en uitzendkrachten. Met dit budget kun je scholing volgen die je zelf…


Ben ik verplicht het ontwikkelbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je ontwikkelbudget of je scholingsverlof te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na 3 jaar vervalt het eerste jaar van het ontwikkelbudget (en gaat dan weer terug naar je werkgever). Zonde om het niet te gebruiken!


Hoe lang blijft het budget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 3 jaar. Na 3 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan altijd maximaal 3 jaar budget staan, het wordt niet minder als je het niet gebruikt. Maar het wordt ook niet meer. Dus het is zonde om het bedrag niet te…


Ik wil een opleiding volgen die boven mijn budget is, wat kan ik doen?

Je kunt verschillende dingen doen. Je kan je werkgever vragen om het budget aan te vullen. Als het om een opleiding gaat waar je werkgever veel baat bij zal hebben, dan is dat wellicht een optie. Anders kun je zelf de kosten aanvullen. Bespreek met je werkgever hoe je dit fiscaal gunstig zou kunnen doen.


Welke opleiding/cursus kan wel en welke niet? Is daar vrije keus in?

Je mag zelf kiezen waar je je ontwikkelbudget aan wilt besteden. Het moet wel gaan om een opleiding die een relatie heeft met het vakgebied van bloemen of de detailhandel. Op socialefondsendetailhandel.nl/sfbloem kun je bijvoorbeeld diverse trainingen vinden. Je kunt ook kiezen voor een congres, beurs of coaching/begeleiding voor jezelf. Je kunt hierover zelf voorstellen…


Wat houdt het ontwikkelbudget en scholingsverlof precies in?

Vanaf 1 januari 2021 heb je recht gekregen op een financieel persoonlijk ontwikkelbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen plus je vakantiegeld) per jaar (artikel 35 van de cao Bloemisten). Dit ontwikkelbudget reserveert je werkgever jaarlijks voor jou en je mag dit zelf benutten voor opleidingen. Het gaat niet om opleidingen die je…