Als ik langer op werk blijf, krijg ik deze tijd dan betaald, en op welke manier?

Indien je op verzoek van je leidinggevende extra hebt gewerkt (meer dan je ingeroosterde werktijden), of op verzoek van je leidinggevende langer aanwezig was voor een vergadering, werkoverleg of opleiding, wordt die extra tijd gecompenseerd met aanspraak op vrije tijd, gelijk aan de hoeveelheid extra tijd. Hierbij geldt dat het eerste uur tijd voor tijd…


Ik moet altijd 15 minuten voor opening van de winkel aanwezig zijn en ook na sluiting moet ik langer blijven, maar dit krijg ik niet betaald. Mag dat zomaar?

In de cao Retail non-food is het volgende opgenomen in art. 4.2:   ‘Iedere door de werkgever verplichte aanwezigheid van de medewerker dient te worden beschouwd als werktijd, met uitzondering van een incidentele en niet van tevoren geplande beperkte overschrijding van de ingeroosterde uren. Zo’n incidentele en/of beperkte overschrijding geldt niet als gerealiseerde uren en…


Geldt de overwerktoeslag voor iedereen?

Algemeen De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de medewerker moet overwerken, maar kan dit rechtsgeldig van de medewerker eisen. De medewerker is dan verplicht om de arbeid te verrichten. In dit geval heeft de medewerker recht op een overwerktoeslag. Zie hiervoor artikel 7.4. In geval van planbare en/of voorzienbare arbeid wordt een incidentele overschrijding van…


Hoe hoog is de toeslag voor overwerk?

Algemeen Werk je op een dag langer dan 10 uur, dan krijg je een toeslag van 25% op je normale uurloon, voor de uren boven de 10 uur. Werk je meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken, dan krijg je voor ieder extra uur boven de 40 uur…


Wanneer is er sprake van overwerk volgens de cao?

Gedurende het jaar (de referteperiode) kun je meer of minder werken dan het gemiddeld aantal uur in je arbeidsovereenkomst. In zo’n geval bouw je plus-, en minuren op. De plus en minuren worden aan het eind van het jaar uitbetaald (plusuren) of komen te vervallen (minuren). Overstijgt het aantal gewerkte plusuren aan het eind van…