Wat is de opzegtermijn voor een werkgever? (wettelijke bepaling 7:672 BW)

In de cao staat niets over de opzegtermijn. Als dit ook niet geregeld is in jouw arbeidsovereenkomst, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Dat wil zeggen: Heb je een arbeidsduur van korter dan vijf jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 1 maand; Heb je een arbeidsduur tussen de vijf en tien jaar, dan is…


Wat is de opzegtermijn voor een werknemer?

Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van een maand, behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. Let op: Er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit. Voor de werkgever geldt bij ontslag de volgende opzegtermijnen: Hoe lang in dienst Opzegtermijn Minder dan 5 jaar 1…