Hebben parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden?

Het POB is een vast bedrag voor iedereen, ongeacht schaal en parttimepercentage. Als iedereen recht heeft op maximaal € 2.500,-, , betekent dat dan dat parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden hebben dan fulltimers en mensen met een hoger uurloon? Antwoord: Dat klopt. Deze werknemers hebben dit keer voordeel,…


Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao?

Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao: hoofdstuk 9: … ‘Aandacht voor duurzame inzetbaarheid door te investeren in scholing en ontwikkeling van de ambtenaar staat daarom voorop…’?Antwoord: Voor deze groep (60 jaar of ouder) wordt één doel toegevoegd aan de bestedingsdoelen voor het POB: duurzame inzetbaarheid. Belangrijk is de constatering…


Ben ik verplicht het ontwikkelingsbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je budget te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na vijf jaar vervalt het geld en gaat dan weer terug naar je werkgever. Zonde om het niet te gebruiken!


Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van het ontwikkelingsbudget?

Je kunt in de loop van 2020 gebruik maken van het individueel ontwikkelingsbudget. Daarvoor moet je werkgever zich wel geregistreerd hebben bij De Leerrekening. Sparen doe je wel al vanaf januari 2020 maar omdat er administratief heel veel moet gebeuren kun je niet meteen vanaf januari je budget gebruiken. Dat geeft niet, want de opleidingen…


Hoe weet ik of mijn werkgever is aangesloten bij de regeling IOB?

Je werkgever heeft tot 1 april 2020 de tijd om zich te registreren voor de regeling van de leerrekening. Na zijn registratie krijg jij een uitnodiging per mail (of per post als jouw e-mailadres bij je werkgever niet bekend is) om een account aan te maken, waarna je gebruik kunt maken van jouw budget. Heb…


Hoe lang blijft het ontwikkelingsbudget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 5 jaar. Je opleidingspotje is dan vol. Na 5 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan altijd maximaal 5 jaar budget staan, het wordt niet minder als je het niet gebruikt. Maar het wordt ook niet meer. Dus het is zonde…


Mag ik elke opleiding volgen die ik zelf wil?

De keuze voor je opleiding wordt alleen begrensd door de belastingregels. Het mag niet gaan om hobby cursussen. Dit wordt getoetst met een vragenlijst die je moet invullen als je een opleiding kiest via de leerrekening.


Ik werk flexibel, kan ik dan ook meedoen met de leerrekening?

Heb je een contract van minimaal 16 uur per week en ben je langer dan één jaar in dienst per 31 december 2019, dan staat de regeling van het ontwikkelbudget voor jou open. Het gaat er om wat in jouw arbeidscontract staat. Heb je een min-max contract, dan wordt uitgegaan van het gemiddelde van de…


Wat gebeurt er met mijn leerrekening als ik uit dienst ga?

Als je uit dienst gaat, blijft het bedrag staan en kun je er nog gebruik van maken totdat het vervalt. Dit gebeurt na vijf jaar. Voorbeeld: Je heb € 300,- opgebouwd en gaat uit dienst. Je hebt twee jaar gespaard. Na vijf jaar na storting gaat de eerste € 150,- vervallen, dus het is belangrijk…


Hoe kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling?

Ben je bijvoorbeeld op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst, dan krijg je vanaf 1 januari 2020 een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar als je 16 uur of meer per week werkt. Het budget geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers en uitzendkrachten. Met dit budget kun je scholing volgen die je zelf…


Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag?

De diploma toeslag is voor alle modules in de cao komen te vervallen behalve de schoendetailhandel zie hier onder. MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL Artikel 1 – Diplomatoeslag 1. Algemeen Indien een medewerker een van de hieronder genoemde opleiding/cursussen volgt en het bijbehorende diploma/certificaat behaalt, ontvangt hij/zij een toeslag per maand boven op het voor hem/haar…


Ben ik verplicht het ontwikkelbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je ontwikkelbudget of je scholingsverlof te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na 3 jaar vervalt het eerste jaar van het ontwikkelbudget (en gaat dan weer terug naar je werkgever). Zonde om het niet te gebruiken!


Hoe lang blijft het budget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 3 jaar. Na 3 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan altijd maximaal 3 jaar budget staan, het wordt niet minder als je het niet gebruikt. Maar het wordt ook niet meer. Dus het is zonde om het bedrag niet te…


Ik wil een opleiding volgen die boven mijn budget is, wat kan ik doen?

Je kunt verschillende dingen doen. Je kan je werkgever vragen om het budget aan te vullen. Als het om een opleiding gaat waar je werkgever veel baat bij zal hebben, dan is dat wellicht een optie. Anders kun je zelf de kosten aanvullen. Bespreek met je werkgever hoe je dit fiscaal gunstig zou kunnen doen.


Mag ik opleidingen onder werktijd volgen?

Het persoonlijk scholingsverlof is betaald verlof. Dit zal daarom meestal in werktijd plaatsvinden. Mocht de cursus alleen ’s avonds zijn, dan kun je met je werkgever afspreken wanneer je het betaald verlof opneemt (bijvoorbeeld voor huiswerk of opdrachten).


Welke opleiding/cursus kan wel en welke niet? Is daar vrije keus in?

Je mag zelf kiezen waar je je ontwikkelbudget aan wilt besteden. Het moet wel gaan om een opleiding die een relatie heeft met het vakgebied van bloemen of de detailhandel. Op socialefondsendetailhandel.nl/sfbloem kun je bijvoorbeeld diverse trainingen vinden. Je kunt ook kiezen voor een congres, beurs of coaching/begeleiding voor jezelf. Je kunt hierover zelf voorstellen…


Wat houdt het ontwikkelbudget en scholingsverlof precies in?

Vanaf 1 januari 2021 heb je recht gekregen op een financieel persoonlijk ontwikkelbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen plus je vakantiegeld) per jaar (artikel 35 van de cao Bloemisten). Dit ontwikkelbudget reserveert je werkgever jaarlijks voor jou en je mag dit zelf benutten voor opleidingen. Het gaat niet om opleidingen die je…