Waarom zijn er nieuwe loontabellen in de cao 2018-2020?

In de vorige cao is een koppeling gemaakt tussen de loonsverhogingen en de stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Het WML stijgt elk half jaar. Doordat de stijgingen van het WML zo groot waren, werden de onderste loonschalen ingehaald. In deze schalen hoort verschil te zijn tussen functies die meer of minder complex zijn…

loon loontabel nieuw loon salaris