Ik werk standaard in een kledingwinkel die gelegen is in de buurt van mijn woonadres. Echter, regelmatig moet ik ook op andere locaties werken, waardoor ik soms wel 2-4 uur reistijd heb per dag. Heb ik recht op een vergoeding voor deze reistijd?

In de cao RNF is er geen bepaling opgenomen die de werkgever verplicht om de werknemer een vergoeding te betalen voor de gemaakte reistijd. Wel is het raadzaam om na te kijken of er dergelijke afspraken opgenomen zijn in je arbeidsovereenkomst of evt. een personeelshandboek. Als dat niet het geval is, staat het je vrij…


Mag mijn werkgever mij verplichten om in een ander filiaal te werken?

Nee, dit mag een werkgever niet verplichten. Uiteraard mag een werkgever wel aan je vragen of je dit wil. Dit kan hij in overleg doen met jou. De werkgever moet een redelijk belang hebben bij de overplaatsing. Het hangt van de omstandigheden af of de overplaatsing als redelijk gezien kan worden. Het uitgangspunt hierbij is…