Wat is de relatie met/impact op deeltijd(keuze)pensioen?

Staat er in principe los van. Deeltijd (keuze) pensioen is een persoonlijke keuze van de werknemer. Daarnaast kan de werknemer verlofsparen (via kopen uit het IKB) en een beroep doen op de aanspraak op tijd voor vitaliteit.


Hoe werkt de Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)?

De medewerker die 60 jaar of ouder is, kan zijn/haar Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) voor maximaal 50% inzetten om tijd voor vitaliteit te kopen. Hoe werkt dat? Antwoord: Het POB kan, als de oudere (60 jaar of ouder) werknemer dat wil, voor maximaal de helft (POB = € 5.000,- per 5 jaar, dus maximaal € 2.500,-)…