Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten (tuincentra)?

Module alleen geldend voor de tuincentra Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden uitgebreid naar 45 uur per week. Eventueel kan deze periode worden opgedeeld in maximaal vier perioden van minimaal 1 maand. Dit hoor je ten minste…


Ik werk flexibel, kan ik dan ook meedoen met de leerrekening?

Heb je een contract van minimaal 16 uur per week en ben je langer dan één jaar in dienst per 31 december 2019, dan staat de regeling van het ontwikkelbudget voor jou open. Het gaat er om wat in jouw arbeidscontract staat. Heb je een min-max contract, dan wordt uitgegaan van het gemiddelde van de…


Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte…


Over welke periode mag de werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

Je flexibele inzet wordt berekend over maximaal 12 maanden. Dit noemen we de referteperiode. Je werkgever stelt deze periode vast. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen. Bij de meeste bedrijven is de referteperiode een kalenderjaar. Plusuren worden daarom aan het eind van het jaar uitbetaald en min-uren komen te vervallen.