Mijn werkgever wil mij in een lagere functie plaatsen tegen mijn wil, wat kan ik doen?

Wanneer je werkgever het initiatief neemt om jou in een lagere functie te zetten, wordt dit een eenzijdige demotie genoemd (wijziging van jouw arbeidsvoorwaarden). Dit mag een werkgever niet doen, tenzij daarvoor een ‘zodanig zwaarwegend bedrijfsbelang is dat ervoor zorgt dat jouw belang dat door de wijziging zou worden geschaad, naar maatstaven van redelijkheid en…