Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Er zijn twee soorten opzegtermijnen: een termijn voor jou als werknemer en een termijn voor je werkgever.   Voor de werknemer  De opzegtermijn voor een werknemer staat in de wet vastgelegd. Deze is één maand. Dit betekent dat je één kalendermaand van tevoren het contract moet opzeggen. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de…


Wat houdt een min/max contract in?

Met een min/max contract wordt je bereidheid uitgedrukt om, als dat nodig is, extra ingezet te worden. Met het maximum wordt wel een duidelijke bovengrens aan je bereidheid gesteld. Boven de maximum arbeidsduur zal je werkgever geen beroep op je doen. Als je een min/max contract bent overeengekomen dan bedraagt de maximum arbeidsduur hooguit anderhalf…


Mag mijn werkgever mij een nuluren contract aanbieden?

Dit mag alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij sprake is van: opvang van onvoorziene en onplanbare cliëntvragen en/of opvang van onvoorziene en onplanbare uitval van personeel, die niet door je collega werknemers kan worden geleverd of alleen door onevenredige aantasting van geplande roosters van jou of je collega’s mogelijk is. Als je werkt op basis van…


Wat is een volledige werkweek volgens de cao kraamzorg?

Bij een voltijd dienstverband werk je gemiddeld 36 uur per week. Het is ook mogelijk om met je werkgever een hogere wekelijkse gemiddelde arbeidsduur overeen te komen tot maximaal 40 uur per week. Daarnaast is het mogelijk om met de werkgever een bepaalde periode af te spreken waarin je maximaal gemiddeld 4 uur per week…


Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.


Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.


40 uur werken, wat betekent dat voor mij?

Volgens de cao is een voltijd dienstverband 38 uur per week. Als je onder Wonen valt, dan is dat 37 uur per week. Wel kan je afspreken met de werkgever dat je 40 uur per week werkt. en aparte afspraken maakt over de uitbetaling van de extra uren.  


Wanneer krijg ik een loonsverhoging in deze cao? (artikel 6.2)

6.2 Loon Vaststelling garantieloon: Het loon dat aan een medewerker wordt betaald, is gekoppeld aan een functiegroep waarin de functie van de medewerker is ingedeeld. De medewerker ontvangt een loon dat tenminste gelijk is aan het voor zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren vastgestelde bedrag volgens de loonschalen (zie ook de bijlage 1b van…


Mijn winkel gaat sluiten, waar heb ik recht op?

Als jouw filiaal gaat sluiten dan zal je werkgever jou en je collega’s zo vroeg als mogelijk, en ten minste een maand voor de sluiting, informeren over de sluiting van het filiaal. Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst pas na de wettelijke opzegtermijn. Daarbij krijg je in ieder geval de wettelijke…


Hoe lang mag de proeftijd bedragen? (artikel 4.1)

Twee maanden: bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, én bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de proeftijd tijdens de looptijd van deze cao twee maanden. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct door de werkgever of door de medewerker worden beëindigd. Er is geen ontslagvergunning vereist en er geldt…


Werkroosters en wijziging werktijden

In deze uitzonderlijke tijd zal van zowel werkgevers als werknemers veel flexibiliteit worden gevraagd. Dit kan betekenen dat werkroosters en werktijden worden aangepast om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden. Voor het aanpassen van werktijden is overleg en instemming nodig van de OR (als die er is) of de personeelsvertegenwoordiging.


40 uur werken, wat betekent dat voor mij?

Volgens de cao is een voltijd dienstverband per 1 januari 2021 40 uur per week. Ga je 40 uur werken, dan wordt je loon naar rato gebaseerd op een arbeidsduur van 40 uur. Dat heeft effect op hoeveel verlof je spaart omdat je dan namelijk meer verlofuren opbouwt. Ook je vakantiegeld en pensioenopbouw wordt gebaseerd…


Wat moet er allemaal in je arbeidsovereenkomst staan?

In je arbeidsovereenkomst moet minimaal het volgende staan: de naam van de werkgever en van jou, de medewerker; de datum van indiensttreding; de duur van de arbeidsovereenkomst; de functie; het met de medewerker overeengekomen loon; de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur; de plaats waar je normaal gesproken werkt dat de cao Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten…