Ben ik verplicht een bereikbaarheidsdienst te werken?

Een bereikbaarheidsdienst kan niet worden opgedragen aan kraamverzorgenden. Je werkgever maakt in overleg met het medezeggenschapsorgaan afspraken over de inzet en vergoeding (in tijd of geld) van de bereikbaarheidsdienst. Indien er geen afspraken worden gemaakt gelden de leden 3 t/m 6 van artikel 4.8. Als je in een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur verplicht…