Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens de zwangerschap?

De bijzondere regels voor zwangerschap gelden vanaf het begin van je zwangerschap tot zes maanden na je bevalling. Dit is wettelijk geregeld in de Arbeidstijdenwet. Je hebt dan bijvoorbeeld recht op regelmatig werk en rusttijden en je hoeft geen avond- en nachtdiensten te draaien.


Ben ik met 57 jaar nog verplicht nachtdiensten te werken?

Als je 57 jaar of ouder bent dan geldt het volgende: De werkgever en de medewerker in de leeftijd van 57 jaar of ouder besteden tijdens het jaargesprek aandacht aan het al dan niet werken tijdens nachtdienst en zo ja, de frequentie daarvan. Gedurende het jaar, bij het vaststellen van de procedures voor planning en…