Hoe word ik uitbetaald als ik niet kan werken door een noodzakelijk bezoek aan een arts?

In artikel 9 van de cao wordt ‘Buitengewoon verlof’ beschreven:   “Medische reden Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd: voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en voor noodzakelijk bezoek…

arbeidsongeschikt arts buitengewoon verlof noodzakelijk ziek ziekte

Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij arbeidsongeschiktheid gedurende onderstaande periodes recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van je loon: de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van je brutoloon; de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van je brutoloon doorbetaald; de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt…

arbeidsongeschikt loon wachtdag ziek ziekte ziektedag

Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op 100% doorbetaling van je maandinkomen. Vanaf week 53 tot en met 104 weken is dat percentage 70% van het loon. Als je ziek wordt, kan het zijn dat er een ‘wachtdag’ wordt ingehouden op je loon door je werkgever. Over die…

arbeidsongeschikt loon salaris ziek ziekte

Ik ben verkouden en heb een loopneus. Wat moet ik doen?

Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Houdt anderhalve meter afstand en mijd sociaal contact. Kijk op de site van het RIVM wat je wel en niet moet doen. De regels rond ziekmelden zijn niet veranderd door het coronavirus. Als je ziek bent, ook als het niet door het coronavirus komt, moet…

arbeidsongeschikt Corona coronavirus rivm verkouden ziek ziekmelden ziekte