Art. 45 – Aanvulling van de WW-uitkering bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

arbeidsovereenkomst als gevolg van die bedrijfseconomische redenen beÃĢindigt, zal je werkgever jouw WW-uitkering als volgt aanvullen. Gedurende: de eerste twee maanden WW: tot 100% van het laatstverdiende bruto salaris; de daaropvolgende twee maanden WW: tot 90% van het laatstverdiende bruto salaris; de daaropvolgende twee maanden WW: tot 80% van het laatstverdiende bruto salaris. Als je…