Artikel 38 Werknemers die naast hun werk een BBL-opleiding volgen

Als je een erkende opleiding volgt binnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), heb je  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de duur van de leerovereenkomst. Voor een niveau 2 opleiding wordt in principe een 2-jarige overeenkomst afgesloten. Ook gedurende de niveau 3 en de niveau 4 opleiding is…

Artikel 5 – Werk- en rusttijden

5.1   Algemeen Vijfdaagse werkweek: De medewerker kan niet worden verplicht om op meer dan vijf dagen per week te werken. Werken op avonden: Een winkelmedewerker kan niet verplicht worden om meer dan twee avonden per week te werken, behalve in de maand december. Voor niet-winkelpersoneel geldt een maximum van drie avonden per week en over…

Artikel 37 Tegemoetkoming stagematerialen aan BOL en BBL studenten

  Als je leerling bent en een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt en Beroepspraktijkvorming (BPV) doet bij een leerbedrijf dat valt onder de werkingssfeer van deze cao (gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten), stelt het leerbedrijf materiaal aan jou beschikbaar ter waarde van ten minste € 30,– per week…