Art. 10 – Werktijden

10.1 Vaststellen van werktijden In de Zelfstandige kliniek wordt in de regel van maandag tot en met vrijdag gewerkt tussen 7.00 uur 20.00 uur. De werkprocessen binnen de Zelfstandige kliniek worden door jou en je collega’s uitgevoerd binnen een teamrooster. Het teamrooster en de voor jou ingeroosterde werktijden worden vastgesteld door de leidinggevende. In het…

Artikel 5 – Werk- en rusttijden

5.1   Algemeen   Vijfdaagse werkweek: De medewerker kan niet worden verplicht om op meer dan vijf dagen per week te werken.   Werkroosters:   Bij de vaststelling van het werkrooster zal de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de medewerker, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. De medewerker…

Artikel 38 Overwerk

Als het totaal aantal gewerkte plus-uren aan het einde van de referteperiode meer dan 20% bedraagt van het gemiddelde aantal in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsuren, worden de uren die de 20% overstijgen als overwerkuren gewaardeerd tegen een tarief van 133,33% van het voor jou geldende uursalaris. Deze overwerkuren kunnen uitbetaald worden of als vrije…