Inleiding

De volgende partijen hebben deze cao afgesloten: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Zelfstandige Klinieken Nederland, hierna te noemen ‘ZKN’, gevestigd te Zoetermeer en De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Alternatief Voor Vakbond, hierna te noemen ‘AVV’, gevestigd te Amsterdam. Deze cao is tot stand gekomen met inachtneming van navolgende uitgangspunten: Geef voortdurend aandacht aan het ‘eigene…

Inleiding

Aan de werkgevers en de werknemers, werkzaam in de gespecialiseerde bloemendetailhandel VBW, CVAH en AVV hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel. De cao betreft een evenwichtig pakket aan afspraken waarmee zowel de continuïteit van de onderneming als het belang van de werknemer gediend is. Een goede relatie tussen werkgever en…