Inleiding

Aan de werkgevers en de werknemers, werkzaam in de gespecialiseerde bloemendetailhandel VBW, CVAH en AVV hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel. De cao betreft een evenwichtig pakket aan afspraken waarmee zowel de continu├»teit van de onderneming als het belang van de werknemer gediend is. Een goede relatie tussen werkgever en…