Artikel 1 – Werkingssfeer module VGT

Tot 1 juli 2019 is, indien voor medewerkers bij de werkgever een eigen (ondernemings)regeling is ingevoerd, de cao Retail Non-Food niet van toepassing op de overeenkomst met: de medewerker in een leidinggevende functie; inkopers; specialistische medewerkers op hoofdkantoren. Vanaf voorgenoemde datum zal de cao wel op deze medewerkers van toepassing zijn. De hierna volgende bepalingen…