Art. 28 – Waarnemingsvergoeding

Wanneer je, op verzoek van je werkgever, de functie van een werknemer die in een hogere functiegroep is ingedeeld, geheel of nagenoeg geheel waarneemt, ontvang je hiervoor een vergoeding. Wanneer je voor tenminste de helft van de dagelijkse arbeidsduur waarneemt, wordt ten aanzien van de vergoeding, het naar rato-beginsel toegepast. De hoogte van de waarnemingsvergoeding…

Art. 16 – Compensatie feestdagen

Feestdagen in de zin van deze cao zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen, waaronder Koningsdag en Bevrijdingsdag (deze laatste in lustrumjaren 2020, 2025 etc.). Je krijgt gedurende het jaar feestdagenverlof toegekend voor de feestdagen…

Art. 15 – Stand-by dienst

15.1 Vergoeding voor stand-by dienst (Dit artikel geldt vanaf 1 oktober 2019. Tot en met 30 september 2019 zijn de artikelen 21.1, 21.2, 21.3 en 21.4 van de cao ZKN 2017 – 2018 van kracht. Zie bijlage 5 van deze cao.)   Stand-by-dienst is de tijd waarin je buiten je in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken…