Art. 17 – Vakantie

17.1 Definities Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (artikel 7:634 t/m 7:645 BW). Van deze wettelijke bepalingen mag niet worden afgeweken.   17.2 Omvang en opbouw vakantie-uren Je hebt met behoud van het salaris recht op 160…