Art. 22 – Gratificaties

22.1 Dienstjaren gratificatie Wanneer je onafgebroken in dienst van je werkgever bent geweest, heb je recht op een éénmalige gratificatie van: een kwart van je salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar; de helft van je salaris bij een dienstverband van 25 jaar en een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar. Indien de…

Artikel 7 – Toeslagen

7.1   Algemeen   Voor het werken op bepaalde uren wordt een toeslag toegekend. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt. Ook wordt een toeslag toegekend bij overwerk.   Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd. De werkgever beslist na overleg met de medewerker over…