Art. 15 – Stand-by dienst

15.1 Vergoeding voor stand-by dienst (Dit artikel geldt vanaf 1 oktober 2019. Tot en met 30 september 2019 zijn de artikelen 21.1, 21.2, 21.3 en 21.4 van de cao ZKN 2017 – 2018 van kracht. Zie bijlage 5 van deze cao.)   Stand-by-dienst is de tijd waarin je buiten je in de individuele arbeidsovereenkomst afgesproken…