Art. 46 – Adviescommissie sociale begeleiding

De werkgever waarbij in de regel meer dan ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt in overleg met de ondernemingsraad een adviescommissie sociale begeleiding in. De adviescommissie wordt paritair samengesteld. De leden worden benoemd door je werkgever en door de ondernemingsraad. De adviescommissie stelt een reglement op dat haar samenstelling en werkwijze regelt. Na vaststelling…