Art. 12 – Compensatie voor extra uren werken, ad hoc, aansluitend aan je dienst

 Je werkgever kan je vragen om extra uren te werken (meer dan met jou in je individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken). Dergelijke verzoeken hebben een incidenteel karakter en je kunt daartoe niet worden verplicht. Indien je in deeltijd werkt en je over enig kwartaal meer dan 10% van het in jouw individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren…

Art. 11 – Compensatie voor werken op andere uren dan de ingeroosterde werktijden

Je leidinggevende kan je vragen om op andere uren te werken dan de ingeroosterde werktijden. Indien je op verzoek van je leidinggevende meer dan tweemaal in één kalenderweek op andere uren werkt dan de ingeroosterde werktijden, ontvang je daarvoor een compensatie. De compensatie bestaat uit aanspraak op vrije tijd en bedraagt tweemaal het aantal uren…

Art. 10 – Werktijden

10.1 Vaststellen van werktijden In de Zelfstandige kliniek wordt in de regel van maandag tot en met vrijdag gewerkt tussen 7.00 uur 20.00 uur. De werkprocessen binnen de Zelfstandige kliniek worden door jou en je collega’s uitgevoerd binnen een teamrooster. Het teamrooster en de voor jou ingeroosterde werktijden worden vastgesteld door de leidinggevende. In het…

Artikel 5 – Werk- en rusttijden

5.1   Algemeen   Vijfdaagse werkweek: De medewerker kan niet worden verplicht om op meer dan vijf dagen per week te werken.   Werkroosters:   Bij de vaststelling van het werkrooster zal de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de medewerker, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. De medewerker…