Artikel 12 – Arbeidsomstandigheden

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) Er is een RI&E voor de branches. Werkgevers die deze erkende branche-RI&E hanteren en door de wetgever in staat worden gesteld om te volstaan met een lichtere, dan wel geen toets, hoeven de RI&E niet verplicht te laten toetsen (zie hiervoor ook www.rie.nl en www.arboportaal.nl).   Veiligheid BOL-leerlingen, medewerkers jonger dan…