Artikel 10 Proeftijd

De proeftijd bedraagt ten hoogste 2 maanden bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen proeftijd worden overeengekomen bij een bepaalde tijd van ten hoogste een half jaar of korter. Wel kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste: 1 maand, indien de overeenkomst is aangegaan…