Art. 41 – Pensioen

41.1 Pensioenpremie De pensioenpremie wordt voor 50% op je verhaald via een inhouding op je salaris. In aanvulling op het eerste lid kun je in het Verplichtstellingsbesluit PFZW, de statuten en het pensioenreglement van PFZW meer lezen over je pensioenregeling, indien die pensioenregeling op jouw kliniek van toepassing is.   41.2 Pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid Vanaf…