Artikel 3 – Overwerktoeslag

Onder overwerk wordt verstaan door of namens de werkgever opgedragen arbeid gedurende: Meer dan 9 uren per dag, of Meer dan 5 dagen per week, of Meer dan 160 uren per 4 weken. De overwerktoeslag op andere dagen dan zon- en feestdagen bedraagt 50% van het uurloon. De overwerkvergoeding vindt zoveel mogelijk plaats in extra…

Artikel 4 – Overwerk

Voor fulltime medewerkers in de functiegroepen 0 tot en met IV is sprake van overwerk: Bij meer dan 9 uur werken per dag Bij meer dan 40 uur werken per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van…