Bijlage 5 – Artikelen uit de cao ZKN 2017 – 2018 die van kracht blijven tot en met 30 september 2019

(Dit artikel geldt tot en met 30 september 2019. Vanaf 1 oktober 2019 is artikel 12 e.v. van kracht) Art. 18 Meeruren 18.1 Definitie meeruren Er is sprake van meeruren als je: deeltijdwerker bent en je in opdracht van je leidinggevende meer moet werken dan de uren die met jou in je contract zijn afgesproken….

Artikel 3 – Overwerktoeslag

Onder overwerk wordt verstaan door of namens de werkgever opgedragen arbeid gedurende: Meer dan 9 uren per dag, of Meer dan 5 dagen per week, of Meer dan 160 uren per 4 weken. De overwerktoeslag op andere dagen dan zon- en feestdagen bedraagt 50% van het uurloon. De overwerkvergoeding vindt zoveel mogelijk plaats in extra…

Artikel 4 – Overwerk

Voor fulltime medewerkers in de functiegroepen 0 tot en met IV is sprake van overwerk: Bij meer dan 9 uur werken per dag Bij meer dan 40 uur werken per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van…

Artikel 7 – Toeslagen

7.1   Algemeen   Voor het werken op bepaalde uren wordt een toeslag toegekend. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt. Ook wordt een toeslag toegekend bij overwerk.   Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd. De werkgever beslist na overleg met de medewerker over…