Art. 43 – Organisatieveranderingen

43.1 Algemeen uitgangspunt Dit hoofdstuk biedt een kader waarbinnen partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. Bij de toepassing van dit hoofdstuk zal je werkgever, uitgaande van de continu├»teit van de zorgverlening, de sociale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar afwegen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar behoud van werkgelegenheid.  …