Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao: Deze cao loopt van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Voor het artikel inzake het individueel ontwikkelbudget geldt een afwijkende looptijd tot en met 31 maart 2024.   Oude of andere regelingen: Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Retail Non-Food, waaronder cao Tuincentra, van welke…