Bijlage 1b – Loontabellen

LOONTABEL MODE, JUWELIERS EN PARFUMERI√čEN, VERF EN WONINGINRICHTING EN TABAKS- EN GEMAKSWINKELS PER 1 JANUARI 2024 ¬† Uurlonen: Functiegroep A (A/B) B (A/B) C D E F G H I 15 jaar 3,98 3,98 4,04 16 jaar 4,58 4,58 4,65 4,74 17 jaar 5,24 5,24 5,32 5,43 5,62 18 jaar 6,64 6,64 6,73 6,87 7,11…

Artikel 1 – Ketenregeling seizoensarbeid

In afwijking van de ketenregeling van artikel 7:668a BW kunnen voor de functie van verkoopmedewerker die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden een seizoensmatig karakter hebben en daardoor ten hoogste 9 maanden per jaar door de verkoopmedewerker kunnen worden uitgeoefend, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen met een tussenpoos van ten hoogste 3 maanden.