Bijlage 1b – Loontabellen

LOONTABEL MODE, JUWELIERS EN PARFUMERIËEN EN VERF EN WONINGINRICHTING PER 1 JANUARI 2023     Uurlonen: Functiegroep A en B C D E F G H I Uurloon Uurloon Uurloon Uurloon Uurloon Uurloon Uurloon Uurloon Schaaltrede euro’s euro’s euro’s euro’s euro’s euro’s euro’s euro’s 15 jaar 3,53 3,61 16 jaar 4,06 4,16 4,29 17 jaar…

Artikel 6 – Functie-indeling en loon

6.1   Functie-indeling Deze cao kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM, gebaseerd op de CATS methodiek). Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. In 2020 is de functiewaarderingssystematiek uitgebreid met E-businessfuncties. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van het Handboek…

Artikel 2 – Definities

Werkgever: Een (natuurlijke- of rechts-) persoon met een onderneming waarin de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van deze cao worden uitgeoefend en die op basis van een arbeidsovereenkomst één of meer medewerkers in de onderneming in dienst heeft. Medewerker: De persoon waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. De cao kent geen onderscheid tussen…