Voorbeeld Formulier jaargesprek en beoordeling

Afdeling:                                                             …. Functie:                                                              …. Leidinggevende:                                             …. Jaar:                                                                     …. Datum jaargesprek:                                       …. Terugblik op de tijdens het vorige jaargesprek gemaakte afspraken & evaluatie daarvan Eventuele bijzonderheden: ………. De beoordeling van het functioneren van de medewerker gedurende het afgelopen jaar Toelichting: De beoordeling van de kennis & vaardigheden en het resultaat van gemaakte afspraken leidt…