Inhoudsopgave

ALGEMEEN Artikel 1 Werkingssfeer 5 – 6 Artikel 2 Definities 7 – 8  AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS 9 – 19 Artikel 3 Algemeen 9 Artikel 4 Arbeidsovereenkomst 9 – 11 Artikel 5 Werk- en rusttijden 11 – 12 Artikel 6 Functie-indeling en loon 12 – 14 Artikel 7 Toeslagen 14 Artikel 8 Vakantie 14…