Inhoudsopgave

I. ALGEMEEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities II. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS Artikel 3 Algemeen Artikel 4 Arbeidsovereenkomst Artikel 5 Werk- en rusttijden Artikel 6 Functie-indeling en loon Artikel 7 Toeslagen Artikel 8 Vakantie Artikel 9 Wettelijke verlofvormen Artikel 9a Buitengewoon verlof Artikel 10 Avondmaaltijden Artikel 11 Arbeidsongeschiktheid Artikel 12 Arbeidsomstandigheden Artikel 13…