Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN.. Artikel 1 – Werkingssfeer Artikel 2 – Definities. AFSPRAKEN TUSSEN WERKGEVERS EN MEDEWERKERS Artikel 3 – Algemeen. Artikel 4 – Arbeidsovereenkomst Artikel 5 – Werk- en rusttijden. Artikel 6 – Functie-indeling en loon. Artikel 7 – Toeslagen. Artikel 8 – Vakantie. Artikel 9 – Wettelijke verlofvormen. Artikel 9a – Buitengewoon verlof Artikel 10…