Bijlage 2 – HR cyclus

De HR cyclus met het jaargesprek en de beoordeling Inleiding De HR cyclus met het jaargesprek en bij voorkeur ook een halfjaarlijks voortgangsgesprek is een belangrijk instrument om de wensen en behoeften van de medewerker en de eisen van de organisatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De beoordeling wordt gegeven tijdens het…

Art. 19 – HR-cyclus en periodieke verhoging van het salaris

19.1 HR Cyclus Je werkgever voert jaarlijks minimaal één maar bij voorkeur twee, gesprek(ken) met je waarin tenminste aandacht wordt besteed aan: je functie en de beoordeling van jouw functioneren; de invulling van jouw werktijden over het komende kalenderjaar; de besteding van het persoonlijk levensfasebudget door middel van het PLB-plan; je wensen om gebruik te…