Art. 44 – Sociaal plan

Je werkgever stelt in overleg met Alternatief Voor Vakbond een sociaal plan op. Alternatief Voor Vakbond zal daarbij medewerkers betrekken. Het sociaal plan heeft tot doel de nadelige sociale gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk te beperken. In het sociaal plan wordt o.a. aandacht besteed aan: herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing…