Art. 22 – Gratificaties

22.1 Dienstjaren gratificatie Wanneer je onafgebroken in dienst van je werkgever bent geweest, heb je recht op een √©√©nmalige gratificatie van: een kwart van je salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar; de helft van je salaris bij een dienstverband van 25 jaar en een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar. Indien de…