Art. 19 – HR-cyclus en periodieke verhoging van het salaris

19.1 HR Cyclus Je werkgever voert jaarlijks minimaal één maar bij voorkeur twee, gesprek(ken) met je waarin tenminste aandacht wordt besteed aan: je functie en de beoordeling van jouw functioneren; de invulling van jouw werktijden over het komende kalenderjaar; de besteding van het persoonlijk levensfasebudget door middel van het PLB-plan; je wensen om gebruik te…